Solkalkylen

Se hur mycket du kan spara med solceller på taket  


1 Din adress

Fyll i din adress och tryck på sök eller låt oss hitta din position automatiskt.

Du behöver tillåta att webbläsaren använder din nuvarande position.

Lyckades vi hitta ditt hus?


2 Ditt tak

För att beräkna hur mycket el som kan produceras behöver du ange takets lutning, storlek och riktning.

Takets lutning

Lutningen på taket påverkar hur mycket el solcellerna kan producera. Välj det alternativ som stämmer bäst överens med ditt hus.

Takets storlek

Hur mång solpaneler får plats på ditt tak? Välj något av alternativen för att ange den totala takytan:

Takets riktning

Om huset är vinklat åt väst eller öst kan det löna sig att ha solceller på båda sidor av taket. Välj den riktning som stämmer bäst överens med ditt hus.


3 Energiförbrukning

Ange din energiförbrukning så räknar vi ut hur stor andel du kan producera på ditt tak.


4 Resultat

Du måste fylla i alla parametrar i steg 1 - 3 först innan uträkningen kan visas.

Med solceller kan du spara:

0 kr/år
Minskad
elkostnad:
3 150 kr/år
Ersättning
solelöverskott:
7 150 kr/år
0
av elen du använder per år kan produceras av solceller.

Din solcellsanläggning
Antal solpaneler:0 st
Installerad effekt:0 kWp
Takets yta för paneler:0 m2
Takets lutning:0 grader
Väderstreck:0
Återbetalningstid med rotavdrag:0 år
Solelsproduktion:0 kWh/år

Dina kostnader
Pris (inkl. installation):0 kr
Pris att betala med grönt avdrag:0 kr

Din besparing
Beräknad besparing:0 kr/år
- minskad elkostnad:0 kr/år
- ersättning överskott:0 kr/år
Så här har vi räknat
Solkalkylens resultat ska ses som en indikation. För att kunna ge ett exakt pris behöver vi komma på ett hembesök där vi tillsammans hittar det bästa upplägget för just ditt hus.

De bakomliggande uträkningarna i solkalkylen baseras på antaganden och ett antal förenklade baspaket. I kalkylen räknar vi med att 1 kWp resulterar i ungefär 950 kWh per år, vilket därefter viktas baserat på takets riktning och lutning. Vi har utgått från paneler med en toppeffekt om 430 kWp.

Då du producerar din egen el behöver du köpa mindre el från nätet samtidigt som du under soliga dagar har ett överskott som du säljer till oss. Vi estimerar att strax under hälften av produktionen går till att minska villans elförbrukning och att den resterande delen blir ett överskott. Vi antar att du är solhandlare hos oss och under de tre första åren får en ersättning om spotpris + 5 öre/kWh därefter spotpris.

Minskad elkostnad: 1.46 kr/kWh (spotpris + elcertifikat + överföringsavgift + påslag + energiskatt + moms)
Ersättning överskott: 1.39 kr/kWh (spotpris+ersättning + skattereduktion + nätnytta)

Antal år det tar att återbetala din investering beräknas genom att ta ditt årliga sparande delat med den totala investeringskostnaden (utan bidrag och rot). Vi räknar med en inflation om 2% per år och en effektförlust i systemet om ungefär 0,3% per år.

I kalkylen har vi räknat med ett investeringsbidrag för solceller på 19,4% samt ett schabloniserat rotavdrag på %. Vi antar i samtliga beräkningar att du är en mikroproducent.

Stäng

För pengarna du sparar genom att producera solel kan du…

Skärgårdsbåtarna
…åka så här många turer med Skärgårdsbåtarna:
Räkmackor
…köpa så här många räkmackor vid Gustafsberg:
Bio
…gå och se så här många filmer på Biostaden:

Vill du veta mer om solceller?
Vi ringer upp dig!